Szacowanie szkód łowieckich

szacowanie szkód łowieckich z drona

Szacowanie szkód łowieckich z drona.

Często ocena strat i szacowanie szkód łowieckich jest wydawana przez koło łowieckie lub komisję. Takie działanie ma jednak kilka wad. Pomiary mogą być niedokładne. Wielu rolników zwraca na to uwagę. Prowadzi to, w praktyce do zaniżenia wtedy rolnik jest stratny. Jak się okazuje, bardzo trudno jest ocenić szkody łowieckie z powierzchni ziemi. Rozwiązaniem jest szacowanie szkód łowieckich z drona. Pozwala nie tylko na dokładne, ale też szybkie sprawdzenie całej powierzchni uprawy. Dzięki temu rolnik od razu wie, jak obszerne są szkody. W przeciwnym wypadku często dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy szkody zauważa dopiero prowadząc kombajn. W takim momencie nie ma szans na otrzymanie dodatkowego odszkodowania.

 

Nasza firma posiada również w ofercie inne usługi dronem skierowane dla rolników i leśników.

więcej
szacowanie szkód łowieckich
Szacowanie szkód łowieckich z drona

Szacowanie szkód łowieckich z drona — zalety:

Operator drona przelatuje nad całym polem. Z wysokości stu metrów bez problemu dostrzeże wszystkie szkody łowieckie. Nawet szkody powstałe w głębi pola nie zostaną pominięte.

Dron bez problemu przelatuje nad uprawami wzrastającymi wysoko. W przypadku pola kukurydzy, rzepaku lub słonecznika ciężko jest człowiekowi dostać się w głąb pola. Przelot dronem nad takim polem jest sposobem na ocenę wszystkich strat.

Zdjęcia wykonane z drona są połączone w mapę pola. Mapa jest następnie analizowana przez zaawansowane oprogramowanie. Pozwala na bardzo dokładne oszacowanie szkód łowieckich na całej powierzchni pola.

Usługa szacowania szkód łowieckich z drona jest bardzo szybka. Przelot nad całym polem trwa około godzinę. W ciągu doby rolnik otrzymuje dokładną analizę szkód łowieckich.

Różne formy raportu

Cyfrowe formy raportu umożliwiają precyzyjne ukazanie szkód łowieckich.

mapowanie pola dronem

Mapy online

Forma elektroniczna raportu ma wiele zalet. Rolnik może zbadać kondycję pola na wiele sposobów. Szacowanie szkód łowieckich jest w tym przypadku znacznie ułatwione Raport w formie elektronicznej to mapa wykonana z dokładnością do jednego centymetra. Bez problemu można samemu ją przesuwać, przybliżać i zmierzyć określoną powierzchnię. W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania wielkoformatowego wydruku — raport jest dostarczony w formie linku. Dzięki temu nie ma też potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania do otworzenia pliku raportu i mapy.

Mapy drukowane

W razie potrzeby nasza firma może również wydrukować mapę. Papierowa wersja cyfrowej mapy również jest bardzo dokładna dzięki wydrukowi w dużym formacie. Także ta wersja ma swoje zalety. Wydruk mapy można zabrać w dowolne miejsce, na przykład w celu porównania z rzeczywistym obrazem szkód łowieckich. Dla wielu osób posługiwanie się właśnie papierową, fizyczną mapą jest najbardziej intuicyjne.
filmy z drona

Filmy i nagrania

Raport z oceną szkód łowieckich jest uzupełniony o filmy . Nagrania z przelotu drona pomagają w jeszcze lepszym zapoznaniu się z sytuacją. Uruchamiając film pokazujący szkody łowieckie, można bowiem jeszcze lepiej zobrazować wielkość szkód i miejsce ich powstania.
plik z raportem

Pliki GIS lub Farmworks

W celu jeszcze dokładniejszego oszacowania szkód łowieckich dostarczamy także niezbędne pliki. Znajduje się na nich dokładna lokalizacja konkretnych miejsc. Wszystkie pomiary i zdjęcia można dzięki temu przenieść do programów GIS lub Farmworks. Jest to bardzo zaawansowane oprogramowanie pozwalające na wnikliwą analizę obecnej kondycji pola uprawnego.
nalot i skanowanie pola dronem

Przebieg nalotu i skanowanie pola.

Podczas pierwszego kontaktu z naszą firmą warto ustalić termin nalotu i miejsce startu. Nie ma przeszkód, by być świadkiem przelotu drona. Nie zajmie to też dużo czasu — mapowanie pola i wykonanie zdjęć trwa około godzinę. Dron nie potrzebuje wiele miejsca zarówno do rozpoczęcia, jak i zakończenia lotu. Po starcie dron szybko osiąga pułap 100 metrów. Z tej wysokości następuje pierwsza część szacowania szkód łowieckich z drona. Z wysokości 100 metrów wykonywana jest seria dokładnych zdjęć. Wszystkie są określone dokładnymi parametrami. Geopozycja konkretnych miejsc jest dokładna dzięki wykorzystaniu systemu GPS. Po godzinie dron wraca na lądowisko, a my przechodzimy do kolejnego etapu pracy. Dane zebrane przez drona, a także wykonane zdjęcia, są wtedy poddane analizie. W tym celu wykorzystujemy program komputerowy, łączące serię zdjęć pola w jedną mapę. Taki plik mapy jest oceniany przez rzeczoznawców. Zaznaczają na mapie pola wszelkie szkody łowieckie. Następnie algorytm zbiera wszystkie dane i dokładnie ocenia skalę strat. Nasz klient otrzymuje dokładny raport w ciągu 24 godzin. W skład raportu wchodzi zarówno mapa z zaznaczonymi szkodami, jak i poglądowe materiały (filmy, zdjęcia) wykonane przez drona.

Dlaczego warto ocenić szkody łowieckie właśnie z drona?

Ta metoda szacowania szkód łowieckich nierzadko wykazuje straty nawet o połowę większe w stosunku do standardowego sposobu. Wiele szkód nie jest bowiem widocznych z poziomu wzroku człowieka. Czasem są też w głębi pola, przez co mogą zostać pominięte. Pomiar dronem jest także bardzo dokładny dzięki wykorzystaniu geo pozycji GPS. W razie potrzeby warto więc od razu zamówić nalot dronem. Co prawda sam przelot drona jest szybki, a raport przekażemy w ciągu doby, jednak nie zawsze jest to możliwe. Do nalotu dronem niezbędne są przyjazne warunki atmosferyczne. Komisja z koła łowieckiego pojawi się natomiast w ciągu 7 dni od wystąpienia szkód. W razie dodatkowych pytań, nasze doradztwo rolnicze obejmuje również konsultacje i kompleksową pomoc prawną.

więcej
szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich - procedura.

Kto jest odpowiedzialny za powstanie szkód łowieckich? Zwykle taką instytucją jest koło łowieckie odpowiednie dla danego miejsca. Czasami odpowiedzialność za szkody przypada natomiast Lasom Państwowym lub Skarbowi Państwa. Będzie tak zawsze wtedy, kiedy szkody pojawią się poza obszarem koła łowieckiego. Jak wygląda procedura szacowania szkód łowieckich? Pierwszym krokiem jest zgłoszenie szkody po zauważeniu powstałych strat.

Jeżeli szkody łowieckie powstały na terenie działania koła łowieckiego, to do niego należy zgłosić ten fakt. W tym celu warto sprawdzić najpierw, które koło łowieckie obejmuje swoim zasięgiem przedmiotowe pole. Zgodnie z Prawem Łowieckim szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni od wystąpienia strat. Co prawda nie ma ściśle określonego druku dokumentu do zgłoszenia szkód, warto by znalazły się tam:

  • imię i nazwisko zgłaszającego;
  • dane kontaktowe: telefon, e-mail;
  • miejsce, w którym pojawiły się szkody łowieckie;
  • jaki jest rodzaj uprawy, która uległa uszkodzeniu.

Zgłoszenie szkód łowieckich do koła łowieckiego.

Wniosek należy podpisać i przekazać do odpowiedniego koła łowieckiego. Można to zrobić także drogą elektroniczną. W zależności od podanej we wniosku formy kontaktu, to tam koło łowieckie wyśle potwierdzenie otrzymania wniosku. Nastąpi to w ciągu kolejnych 3 dni. Wtedy też zostanie wyznaczona data szacowania szkód łowieckich. Komisja oceni straty w terminie najpóźniej 7 dni od złożenia wniosku. Po sporządzeniu odpowiedniego protokołu oceny szkód łowieckich rolnikowi pozostaje czekać. W ciągu maksymalnie 30 dni otrzyma bowiem wypłatę odszkodowania.

Jeżeli rolnik nie zgadza się z wyceną szkód łowieckich, ma prawo do odwołania się. Właśnie w tym celu warto posiadać gotowy raport z nalotu dronem. Dokładne oszacowanie szkód łowieckich z drona zwykle dokumentuje dużo większe straty niż te opisane przez komisję. Po odwołaniu się od decyzji koła, to będzie miało 7 dni na rozpatrzenie go. Odwołanie należy przekazać do nadleśniczego.

więcej

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Pomożemy Ci uzyskać rekompensatę za poniesione straty w uprawach.

Odszkodowania za szkody łowieckie w uprawach — nowelizacja ustawy w 2018 roku.

W 2016 roku władze obiecały utworzenie Funduszu Odszkodowawczego. Miał być pomocny przy szybkiej wypłacie odszkodowań związanych ze szkodami łowieckimi. Niestety, ten pomysł został odrzucony w 2018 roku. Wiązało się to z niezadowoleniem nie tylko rolników, ale także sołtysów. To oni mieli bowiem uczestniczyć w komisjach i szacować szkody łowieckie. Często nie mieli jednak dostatecznej wiedzy na ten temat. W 2018 roku zdecydowano się więc na jeszcze jedną zmianę przepisów. Zmiana w Prawie Łowieckim spowodowała, że w miejsce sołtysów w komisjach szacujących straty łowieckie pojawili się przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Jednocześnie w tym momencie (od 2018 roku do dziś) wnioski dotyczące szkód łowieckich należy składać właśnie do kół łowieckich.

więcej
precyzyjne pomiary szkód łowieckich

Protokół — Precyzyjne pomiary i dokumentacja własna.

Jak wygląda protokół sporządzony przez komisję koła łowieckiego? Zwykle zawiera takie informacje, jak:

  • gatunek zwierzyny odpowiedzialnej za powstanie szkód łowieckich
  • rodzaj uprawy
  • stan uprawy
  • wielkość uprawy
  • rozmiar powstałych zniszczeń
  • procent zniszczeń w stosunku do uprawy

Na podstawie tych danych komisja wylicza odszkodowanie należne właścicielowi uprawy. Jest to wyliczenie na podstawie procentu zniszczeń, ilości plonów z hektara oraz ceny zbioru w skupie. Co więcej, wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona o koszty, których rolnik uniknie. Nie zawsze takie wyliczenie jest jednak zasadne — wielu rolników podważa takie działanie. Jak widać, w takiej sytuacji warto wykazać większe zniszczenia na danej uprawie. Jest to bowiem sposobem na otrzymanie znacznie większego odszkodowania. W wielu sytuacjach tylko pomiary wykonane podczas nalotu dronem pozwalają określić realne skutki działalności zwierzyny. Szacowanie szkód łowieckich dronem jest więc dobrym sposobem na zwiększenie wypłaty odszkodowania. Co więcej, przedstawiając dokładne pomiary i własną dokumentację, koło łowieckie, ani nadleśnictwo nie będzie miało podstaw do podważenia takich danych i wyliczeń.

więcej