Zalesianie i usługi leśne.

usługi leśne

Oferujemy kompleksowe usługi leśne. Sadzenie lasów, profesjonalne doradztwo i najwyższą jakość realizacji.

Nasza firma zajmuje się szerokim zakresem usług leśnych. Warto wiedzieć, że poza korzyściami dla środowiska, sadzenie drzew może także podnieść wartość działki. Zalesianie gruntów rolnych może być więc świetną inwestycją. Takie działania mają poparcie w przepisach i są chętnie podejmowane przez różne podmioty instytucje – rolników, inwestorów, stadniny koni, jednostki samorządu terytorialnego i inne.

Solaris Masiarz pozwala na kompleksowe podejście do zalesiania gruntów leśnych. Od czyszczenia działek, aż po sadzenie nowego lasu. Dzięki temu mogą Państwo zaoszczędzić sporo czasu, gdyż w przeciwieństwie do części innych firm leśnych, świadczymy wszystkie usługi związane z zalesianiem: sadzenie lasu, karczowanie i czyszczenie działek, instalacja siatki leśnej (ogrodzenia) i ogólnie pojęte leśnictwo.

Jak sadzimy drzewa i dlaczego zalesianie jest tak ważne?

W przeszłości głównym celem sadzenia drzew było pozyskanie surowca – drewna. Dziś część firm leśnych wciąż zajmuje się wyłącznie karczowaniem i czyszczeniem działek leśnych. Dla naszej firmy te usługi, są jedynie wstępem do dalszych prac. Zbieramy odpowiednie danye i montujemy siatkę leśną. Wtedy rozpoczynamy sadzenie sadzonek. W ten sposób tworzymy nowy las, który przyniesie wiele korzyści środowisku naturalnemu i właścicielowi działki przez wiele lat.

Jakie korzyści przynosi zalesianie? Sadzenie drzew i ochrona lasu mają wiele funkcji – środowiskowych, ochronnych i społęcznych.  Zrównoważony ekosystem leśny ma isotny wpływ na jakość powietrza. Lasy pomagają eliminować dwutlenek węgla, odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Nasze usługi leśne w dużym stopniu pomaga także uniknąć erozji gleb i powstrzymuje powstawanie powodzi, lawin i osuwisk ziemnech. Nie można również pominąć tak ważnych dla wszystkich ludzi społecznych funkcjach lasu. Wiele osób traktuje tereny leśne jako miejsce rekreacji.

Podsumowując, zalesianie i ochrona lasów mają korzystny wpływ nie tylko na ochronę klimatu, wód i gleb, ale jest bardzo ważne dla człowieka.

więcej
usługi leśne

Sadzenie drzew przynosi wymierne korzyści:

Produkcja tlenu. Lasy mają w tym bardzo duży udział. Wszystkie lasy na naszej planecie zapewniają połowę tlenu niezbędnego ludziom do życia.

Pochłanianie CO2. Rosnące drzewa są pewnego rodzaju zbiornikiem dwutlenku węgla. Polskie lasy zgromadziły już miliard ton, a rocznie pochłaniają nawet 5 ton CO2.

Ochładzanie klimatu. Przez pochłanianie dwutlenku węgla i ochronę dla wód, lasy pomagają przeciwstawić się efektowi cieplarnianemu.

Bioróżnorodność i ochrona zwierząt. Lasy są środowiskiem naturalnym dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Karczowanie, czyszczenie lasów bez jednoczesnego, przemyślanego sadzenia nowych lasów może oznaczać wielki problem dla niektórych gatunków.

Kompleksowa oferta

Dodatkowe usługi leśne, jakie wykonuje nasza firma.

ogrodzenie lasu

Ogrodzenie lasu

Jedną z bardzo często wykonywanych przez firmy leśne usług jest ogrodzenie lasu z wykorzystaniem siatki leśnej. Dzięki niemu części lasów, w szczególności młode sadzonki są chronione przed zwierzętami żyjącymi w lesie. Siatka leśna wyznacza także teren, na który osoby postronne nie powinny wchodzić. Podczas instalowania ogrodzenia lasu nie ingerujemy w leśne grunty. Siatka leśna montowana jest bez dodatkowych elementów murowanych lub betonowych, dzięki czemu ogrodzenie lasu nie wpływa na środowisko naturalne.

czyszczenie lasu

Czyszczenie lasu

Czyszczenie lasu prywatnego polega na przeprowadzeniu niezbędnych prac pielęgnacyjnych – usług leśnych. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniego składu drzew i struktury lasu. Nasi specjalisci zadbają o uzyskanie jak najlepszej jakości drzewek.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje czyszczenia lasu prywatnego. Wczesne, nazywane też czyszczeniem upraw, wykonujemy, gdy szkółka ma mniej, niż 10 lat. Przed 20. rokiem uprawy warto natomiast wykonać późne czyszczenie młodników.

Odnowienie lasu

Odnowienie lasu jest usługą leśną, polegającą na wprowadzenie do istniejącego lasu nowych drzew. Najczęściej sadzimy nowe pokolenie drzew w wolnych przestrzeniach pozostałych po wycince lasu. 

Warto wiedzieć, że odnawianie lasu odbywa się też w sposób naturalny. Czasami okazuje się to jednak niewystarczaące.

zalesianie

Zalesianie gruntów rolnych z korzyścią dla właściciela działki i środowiska naturalnego.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę zalesiania gruntów rolnych. Sadzenie lasu jest poprzedzone karczowaniem i czyszczeniem działek. Cały teren jest ogrodzony z wykorzystaniem siatki leśnej. Jest bezpieczna dla środowiska, ponieważ sposób montażu siatki leśnej nie ingeruje w leśną glebę. Po kilku latach od wykonania nasadzeń przeprowadzamy zabiegi pielęgnacyjne, mające na celu podniesienie jakości drzew.

Zalesianie gruntów rolnych, nieużytków lub gruntów porolniczych ma wiele zalet. Dla właściciela działki rolnej może być rodzajem inwestycji, a także sposobem na podniesienie wartości działki. Sadzenie lasu pozwala na prowadzenie produkcji rolnej, a także pozyskanie jednej z wielu dotacji. Zalesienie gruntów rolnych, szczególnie niskich klas pozwala więc, na otrzymanie dodatkowych środków finansowych oraz pozyskanie drewna z wycinki drzew.

Warto przeprowadzić usługi leśne z pomocą naszej firmy. Z pewnością skorzysta na nich tak właściciel, działki jak i środowisko naturalne.

Zalesienie działki rolnej to usługi leśne dla rolnictwa.

Leśnictwo jest naszą pasją. Z tego względu zprzyjemnością wykonamy wszystkie usługi leśne. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w zakresie sadzenia drzew, pielęgnacji lasów i innych aspektów związanych z zalesianiem. W razie pytań i wątpliwości dotyczących zalesiania działki rolnej, pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów.

Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu do zalesiania, czyszczenia działek, czy wycinki drzew, z pewnością uzyskane przez nas efekty będą dla Państwa satysfakcjonujące. Spośród innych firm leśnych wyróżnia nas możliwość wykonania kompleksowych usług . Część usług wykonywana jest od razu, na przykłąd wykonanie ogrodzenia z wykorzystaniem siatki leśnej. Dalsza część naszej usługi, na przykład czyszczenie działek może być natomiast wykonana dopiero po upływie kilku lat od sadzenia drzew. W naszej ofercie znajdziesz również profesjonalne doradztwo rolnicze.

więcej
zalesianie porolne

Czyszczenie gruntów porolnych - nieocenione wsparcie specjalistów.

Czym jest czyszczenie gruntów porolnych? To usuwanie wszelkiego rodzaju zadrzewień i zakrzaczeń. Zwykle pierwszym krokiem jest wypełnienie wszelkich formalności w urzędach. Zajmujemy się czyszczeniem gruntów porolnych kompleksowo – od spełnienia wymogów formalnych, aż po przeprowadzenie samych prac. Efektem działania naszej firmy jest czysty grunt przygotowany do nasadzenia drzew lub wykorzystania w inny sposób. Dzięki współpracy z wieloma specjalistycznymi firmami jesteśmy w stanie wykonać wszelkie prace. Czyścimy grunty porolne zarówno z niewielkich zakrzaczeń, jak i usuwamy efekty wielu lat zarastania gruntu. Aspekt spełnienia wymogów prawnych jest w tym przypadku równie ważny, co sama wycinka. Z tego względu współpracujemy z zespołem prawników specjalizujących się w prawie rolnym i leśnym. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że całość prac przebiega w należyty sposób. Poza spełnieniem wymogów prawnych przykładamy także dużą uwagę do ekologii i dbałości o środowisko naturalne.

więcej
Czyszczenie gruntów porolnych

Dobór gatunków drzew i pomoc w wyborze oferty hodowców sadzonek.

Sporządzanie planów zalesieniowych oparte na wyznaczeniu geodezyjnym.

Organizacja zaplecza sprzętowego i wykwalifikowanych pracowników.

Lustracja i analiza terenu oraz konsultacje z ARiMR oraz z Lasami Państwowymi.

Ponad 20 lat doświadczenia.

Optymalizujemy działa z korzyścią dla właściciela jak i środowiska naturalnego.

Profesjonalne usługi leśne jako sposób na pozyskanie surowca drzewnego.

Część z ofertowanych przez naszą firmę usług leśnych polega na zalesieniu gruntu w celu pozyskania drewna. Dla uzyskania jak najlepszych efektów podchodzimy do tego profesjonalnie i kompleksowo. Na początku przeprowadzamy karczowanie i czyszczenie działki. Tak przygotowany, teren jest wydzielony z większej częsci lasu przy użyciu siatki leśnej. Następną czynnością jest sadzenie drzew.

Wyróżniamy się spośród innych firm leśnych tym, że prace nie kończą się na zalesianiu – posadzeniu drzew. Oferujemy możliwość regularnego czyszczenia działki leśnej i przeprowadzania innych niezbędnych usług leśnych. Mają na celu ochronę lasu i pielęgnację drzewek.

Wyłączenie z produkcji leśnej. Doradztwo i usługi leśne.

Wyłączenie z produkcji leśnej dotyczy niektórych gruntów leśnych. Reguluje je Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku. Zgodnie z jej zapisami organem odpowiedzialnym za wyłączenie z produkcji leśnej jest odpowiedni dla danego regionu dyrektor Lasów Państwowych. Aby wyłączyć z produkcji leśnej dany grunt, należy więc złożyć wniosek do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Nasza firma może pomóc w spełnieniu wszystkich formalności, świadczymy bowiem usługi doradcze. Leśnictwem i usługami leśnymi zajmujemy się od wielu lat. Staliśmy się jedną z wiodących firm leśnych i zdobyliśmy wiedzę w zakresie przeprowadzania wielu usług. Karczowanie i czyszczenie działek, sadzenie drzew. Ofertujemy też montaż siatki leśnej i ogólnie pojęte leśnictwo – zajmiemy się Państwa lasem kompleksowo i profesjonalnie.

więcej
pozyskanie surowca drzewnego
wycinki i trzebieże
trzebieze

Trzebieże, wycinki na gruntach rolnych - usługi leśne z troską o drzewostan.

Podczas hodowli lasu, szczególnie w przypadku drzew starszych niż 20 lat, trzebieże są naturalną czynnością. Trzebież, czyli wycinka części drzewostanu, pozwala pozostałym drzewom wzrastać w najbardziej korzystny sposób. Nasza firma świadczy usługi trzebieży i wycinki na gruntach rolnych przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami leśnymi. Oddajemy te prace wyłącznie w ręce sprawdzonych ekspertów. Dbamy o to, aby trzebież i wycinka na gruntach rolnych nie powodowały niepożądanych szkód. Całość prac wykonujemy na podstawie obowiązujących przepisów, między innymi Ustawy o ochronie przyrody. Dzięki ich dokładnej znajomości jesteśmy w stanie wskazać, jakie formalności należy spełnić przed wycinką. Pomagamy także w ich przygotowaniu i uzupełnieniu. To znacznie bardziej wygodne dla naszych klientów niż konieczność samodzielnego wypełnienia formalności. W trakcie przeprowadzanych prac dbamy zarówno o spełnienie oczekiwań klienta, jak i o otoczenie i środowisko naturalne w pobliżu wycinki.

więcej