Usługi dronem.

usługi dronem

Profesjonalne zastosowanie dronów w rolnictwie i leśnictwie.

Użycie dronów w leśnictwie i rolnictwie pozwala zobaczyć duży teren z lotu ptaka. Usługi dronem pozwalają na bardzo sprawną i dokładną kontrolę. W ten sposób sprawdzamy stan zalesień i prowadzonej gospodarki rolnej. Wysokiej klasy technologia sprawia, że szybko można też oszacować ewentualne straty. Mogą być spowodowane działaniem szkodników, chorób lub leśnej zwierzyny. Usługi specjalistyczne mogą więc wyraźnie usprawnić pracę właściciela pola lub lasu.

Ściśle współpracujemy z firmą BZB UAS, wykorzystując ich nowatorską technologię. Analiza zdjęć z drona pozwala na dokonanie oceny niewidocznych w inny sposób miejsc. Mogą być nimi na przykład korony drzew , wywroty spowodowane wichurami.Poznanie dokładnych danych na temat swojej uprawy lub lasu ma wiele korzyści. W ten sposób zarządzanie nimi staje się efektywne. Raporty z lotów dronem są też sposobem na optymalizację kosztów. Seria dokładnych pomiarów i ich opracowanie daję bowiem rzetelne dane. Na ich podstawie można podjąć najlepsze działania.

 

Drony w rolnictwie zwiększają efektywność twoich upraw.

Drony w rolnictwie to jedna z nowinek technicznych. Warto z niej skorzystać na swoim gospodarstwie rolnym. Rolnictwo precyzyjne polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dzięki temu podejmowane przez rolnika działania są bardziej efektywne co sprzyja znacznie na obniżenie kosztów produkcji rolnej.

Drony w rolnictwie można wykorzystać na wiele sposobów. Pomagają w lepszy sposób użyźniać glebę i na bieżąco kontrolować postępy. Zastosowanie dronów to także szansa na znaczne obniżenie wiele kosztów w tym kosztów nawozów i paliwa.

więcej
usługi dronem
zastosowanie dronów

Mamy doświadczenie i niezbędne uprawnienia na drona, aby świadczyć usługi:

Precyzyjne szacowanie szkód łowieckich z drona w uprawach rolnych (rzepak pszenica, kukurydza, burak cukrowy, inne zboża).

Precyzyjne mapowanie lasów prywatnych pod kątem liczby drzew, stanu zalesienia, liczenie drzew chorych (np. zaatakowanych kornikiem).

Kontrola lasów z drona dzięki technologii precyzyjnego przetwarzania zdjęć (ortomapy).

Mapowanie pól uprawnych dla optymalizacji efektywności upraw (rolnictwo precyzyjne).

Monitoring rowów melioracyjnych oraz kanałów wodnych (zapobieganie skutków suszy i powodzi).

Pomiary i Inspekcje dronem (kontrona budynków, dachód, wyznaczanie granic działki za pomogą GPS).

Zastosowanie dronów

Usługi dronem umożliwiają niezwykle precyzyjne pomiary i automatyczne przetwarzanie danych.

pomiary dronem

Pomiary dronem

Usługi dronem to nie tylko możliwość zbadania stanu lasu lub uprawy z lotu ptaka. Precyzyjne pomiary dronem pozwalają między innymi na dokładne policzenie drzewostanu. Taki raport jest szczególnie cenny w trudno dostępnych obszarach.Tam, gdzie inny sposób wykonania pomiarów jest niemal niemożliwy, pomiary dronem rozwiązują problem. Analiza zdjęć z drona pozwala natomiast na inwentaryzację stanu lasu. Możliwe jest także między innymi oszacowanie średnicy koron drzew. To ważne do oceny prawidłowości wzrostu lasu. Precyzyjne pomiary upraw rolnych pozwalają zmierzyć wiele parametrów roślin. Dzięki nim rolnik dowiaduje się, czy uprawa posiada odpowiednią ilość wody i nawozu. Dokładne pomiary pozwalają też sprawdzić stan pojedynczych roślin.
inspekcje dronem

Inspekcje dronem

Przeprowadzane przez naszą firmę inspekcje dronem pozwalają na ocenę stanu dachu lub rowu melioracyjnego. Dzięki zdjęciom z drona otrzymujemy cenne informacje. Dowiemy się, jaki jest stan badanych miejsc.Inspekcje dronem pozwalają sprawnie wykryć pojawienie się problemów. Może być nim niedrożny kanał melioracyjny, który mógłby powodować problemy z retencją wody na polu. Także stan dachów warto sprawdzić przy użyciu drona.
mapowanie pola dronem

Mapowanie pola

Czym jest mapowanie pola? To usługa, którą wykonujemy przy użyciu drona i zaawansowanego oprogramowania. Cały obszar pola uprawnego jest badany między innymi pod kątem struktury gleby. Sprawdzamy także bilans substancji odżywczych każdego fragmentu pola.Takie mapowanie pola pozwala pozyskać cenną wiedzę. Dzięki nim rolnik wie, w których miejscach potrzebne są dodatkowe działania (na przykład nawożenie).
rolnictwo precyzyjne - zbiory
rolnictwo precyzyjne

Dron rolniczy wykorzystywany jest również w rolnictwie precyzyjnym.

W XXI wieku rolnictwo precyzyjne nie jest niczym nowym. Wielu rolników decyduje się na wykorzystanie dronów ze względu na płynące z nich korzyści. Tworzymy mapowanie pola uprawnego. Przeprowadzamy analizę wykonanych z drona pomiarów.

Rolnik otrzymuje w związku z naszą pracą cenne informacje. Dzięki nim jest w stanie optymalnie zarządzać swoją uprawą. Rolnictwo precyzyjne zakłada wykorzystanie technologii do reagowania na zmienne parametry pola. Dron rolniczy pozwala też na selektywne pomiary zbiorów. To odpowiedź na nierównomierne dojrzewanie niektórych roślin.

więcej
kontrola drzew dronem

Usługi dronem w leśnictwie pomagają chronić i precyzyjnie kontrolować drzewa.

Jak chronić drzewostan przy zastosowaniu dronów? Usługi dronem pozwalają na uzyskanie dokładnych danych na temat drzew. Dzięki nim właściciel lasu może poznać ilość drzew i ich szacowaną wielkość. Szczególnie w trudnodostępnym terenie usługi dronem są przydatne. Pozwalają także na ocenę lasu pod kątem jego chorób.

Wczesne wykrycie ich pozwala ochronić wiele drzew. Niezależnie od tego, czy to szkółka, młodnik, czy stary las – warto regularnie kontrolować ich stan. Usługi leśne wykonywane za pomocą drona dają niespotykaną wcześniej precycję. Zdjęcia z drona pozwalają też na ocenę działalności leśnej zwierzyny. Można w ten sposób ocenić szkody wyrządzone w szkółce lub lesie oraz zoptymalizować zalesianie.

więcej
inspekcje dronem w leśnictwie

Analiza pól uprawnych i lasów z dokładnością do pojedynczej rośliny.

Pomiary działek z wykorzystaniem GPS. Kontrola dachów i inne inspekcje budowlane.

Szczegółowe szacowanie szkód łowieckich z powietrza.

Wczesne zapobieganie skutków suchy i powodzi przez kontrolę zbiorników i kanałów wodnych.

Nowoczesna technologia

Operator drona podczas lotu zbiera dane oraz analizuje je w czasie rzeczywistym.

Usługi dronem pomagają szczegółowo oszacować szkody łowieckie.

Czym są szkody łowieckie? Należą do nich wszelkie zniszczenia pól uprawnych spowodowane działalnością zwierzyny. Mowa również o uszkodzeniu płodów rolnych. Także zniszczenia podczas polowania zaliczają się do tej kategorii. Czasem ciężko jest precyzyjnie ocenić szkody łowieckie. Może być to bardzo czasochłonne, przez co drogie. Ocena szkód leśnych z poziomu gruntu jest także dość niedokładna. W celu wykonania dokładnej analizy szkód warto więc wykorzystać drona. Operator drona wznosi się ponad obszar pola uprawnego. Ocena szkód z lotu ptaka jest dla operatora drona dość prosta. Zebrane w ten sposób dane poddajemy analizie. W ten sposób nasza firma ocenia wielkość szkód. Zebrane dane mogą być przydatne do uzyskania odszkodowania.

więcej
operator drona z pilotem
rolnictwo precyzyjne z drona
usługi dronem - mapowanie

Nowoczesne usługi dronem z wykorzystanie unikalnej technologi. Poprawa efektywności gospodarstw rolniczych i leśnych.

Efektywność gospodarstwa rolnego lub leśnego można podnieść, stosując zaawansowane technologie. Do podjęcia najlepszych decyzji, warto posiadać dokładne dane. Muszą być precyzyjne i dobrze opracowane. Wtedy są przystępne. Pozwalają wtedy szybko rozpocząć odpowiednie działania.

Dron pozwala na optymalne rozwiązanie wielu problemów rolników i leśników. Dzięki nim można w dość prosty sposób ocenić stan uprawy lub lasu. Drony mają na pokładzie dobry sprzęt pomiarowy. To między innymi aparaty robiące precyzyjne zdjęcia, także termowizyjne. Dron posiada także wiele innych czujników.

Usługi dronem polegają także na profesjonalnej analizie zebranych przez drona danych. Dzięki niej efekt naszej pracy przekazywany jest w formie  łatwego do odczytu raportu. 

Właśnie takie są usługi dronem. Poza dokładną kontrolą określonego obszaru dron wykonuje serię pomiarów. Następnie nasi eksperci przeprowadzają ich analizę. Osoba zlecająca usługi dronem przystępny raport.

więcej